Fibrobeton – włókna wzmacniające beton posadzkowy

Czym jest beton wzmocniony włóknami (fibrobeton)?

Fibrobeton to materiał kompozytowy wykonany z cementu, wody, kruszywa drobnego i grubego oraz dyspersję drobnych nieciągłych włókien. Może on także zawierać domieszki pucolanowe lub inne  powszechnie stosowane z betonami towarowymi.

 

Jaka jest funkcja rozproszonych włókien stalowych w betonie?

W przeciwieństwie do siatek zgrzewanych z drutu lub prętów zbrojeniowych, które znajdują się w jednej płaszczyźnie, włókna stalowe są rozprowadzane równomiernie w całej betonowej matrycy. Podstawową funkcją włókien stalowych  w posadzce przemysłowej jest ograniczenie mikro i makro spękań. Przejmując naprężenia, włókna stalowe hamują wzrost pęknięć betonu. Z tego powodu, włókna stalowe mogą być wykorzystane w celu zastąpienia siatek zgrzewanych z drutu lub prętów zbrojeniowych.

 

Jaka jest funkcja mikro włókien syntetycznych (np. polipropylenowych)?

Włókna syntetyczne, które zmniejszają powstawanie zarysowań skurczowych oraz kolonie/grupy pęknięć na powierzchni, zwiększają zdolność do odkształceń świeżego betonu. Włókna te nie powinny być używane do zastąpienia zbrojenia, ponieważ mają one niewielki wpływ na zachowanie się betonu po jego stwardnieniu.

Najbardziej efektywne włókna polipropylenowe MikroFEST dostępne w naszym sklepie

[kliknij tutaj FEST SHOP]

 

W jaki sposób dodaje się włókna stalowe do betonu?

włókna stalowe mogą być wprowadzone do betonu w węźle betonowym lub na placu budowy. Skonsultuj Fibercon fakt – Mieszanie, Umieszczenie i wykańczanie więcej szczegółów na temat właściwych metod dodanie włókien do betonu.

 

Czy fibrobeton może być pompowany?

Pompowanie jest stosowane do transportu fibrobetonu przez wielu wykonawców. Ogólnie mieszanka, która będzie pompowana zadowalająco bez włókien będzie pompowana również z włóknami. W przypadku  pompowania SFRC, rynna z betonowozu powinna być  30 cm powyżej rusztu na leju. Zapobiegnie to powstawaniu przerw w betonowaniu i zapewnić stały dopływ betonu do pompy. Ruszt nie powinien być usunięty z pojemnika w pompie.

 

Czy sypki (DST) lub płynny utwardzacz może być stosowany na posadzce fibrobetonowej?

Oba mogą być stosowane na posadzce ze zbrojeniem rozproszonym. Sypki utwardzacz, a następnie bezpośredni wjazd zacieraczki może ograniczyć ilość włókien na powierzchni. Jeżeli stosuje się ciekłe środki utwardzające podłoga powinna być pielęgnowana przez 7 dni i pozostawiona do dojrzenia zgodnie z zaleceniami producenta przed aplikacją ciekłego utwardzacza.

 

Jaka powinna być głębokość cięcia w posadzce betonowej z włóknami stalowymi?

Szczeliny dylatacyjne można wykonywać przy użyciu mokrej piły tarczowej lub bezpośrednio podczas wykonywania posadzki. W przypadku płyt cieńszych niż 15 cm powinna wynosić ¼ głębokości, a w płytach powyżej 15 cm lub w płytach gdzie zastosowano ilość włókien większą niż 24 kg/m3 cięcia należy wykonywać na  ⅓ głębokości.

 

Czy fibrobeton może zastąpić beton ze zbrojeniem tradycyjnym w postaci prętów lub siatek zgrzewanych?

Istnieją dwa główne powody stosowania zbrojonych płyt na gruncie: ze względu na skurcz oraz zmiany temperatury. Fibrobeton jest ekonomicznym sposobem kontrolowania pęknięć na skutek zmian temperatury lub zmian objętości w skutek dojrzewania betonu (skurczu). W przypadku siatek zgrzewanych lub prętów, aby kontrolować te pęknięcia ważne jest dokładne rozmieszczenie zbrojenia. Problem ten jest wyeliminowany w przypadku wykorzystania włókien stalowych ponieważ włókna są przypadkowo rozmieszczone w betonie.

 

Czy włókna stalowe mogą się zbrylać podczas mieszania?

W przypadku wprowadzenia włókien do betonu problem ze zbrylaniem się (tzw. „jeże”) występuje gdy smukłość włókien jest duża, ich kształt powoduje splątania lub włókien jest zbyt dużo w betonie. Nasze standardowe włókna mają współczynnik smukłości mniejszy niż  50 , dzięki czemu szansa na powstawanie „jeży” jest mniejsza. Jeśli wskaźnik wzrośnie powyżej 50, a długość przekracza 50 mm, tendencja do zbrylania wzrasta.

 

Czy zbrojenie rozproszone może być używane z systemem wykrywania instalacji elektrycznych?

Urządzenia mogą  śledzić przewód osadzony w podłodze. W przypadku wprowadzonych prętów zbrojeniowych masa stali musi być znacząca i musi leżeć bardzo blisko (prawie dotykać) przewodu. Małe, losowo rozproszone włókna stalowe nie spełniają warunków, które mogłyby powodować kłopoty z wykrywaniem instalacji elektrycznych. Włókna stalowe stosowane są z powodzeniem w wielu obiektach, gdzie wymagane jest sprawdzanie instalacji elektrycznych.

Masz więcej pytań?

Zapraszamy do kontaktu.