Włókna polipropylenowe czy siatka

Włókna polipropylenowe czy siatka?włókna polipropylenowe

Beton to z natury kruchy materiał, który podczas wiązania zmienia swoją objętość (kurczy się). Skurcz betonu jest jedną z najbardziej niepożądanych właściwości tego materiału. Jego objawami są różnego rodzaju rysy na powierzchni. By przeciwdziałać tego typu zachowaniom, do betonu wprowadza się zbrojenie, które ma za zadanie hamować i ograniczać skurcz do takiego poziomu, by element betonowy nie uległ zarysowaniu.

Postęp w technologii betonu sprawił, że w niektórych przypadkach (np. w posadzkach), można zastąpić tradycyjne pręty i siatki stosując zbrojenie rozproszone tworząc tym samym fibrobeton. Więcej o rodzajach włókien do betonu.

Najbardziej efektywne włókna polipropylenowe MikroFEST dostępne w naszym sklepie

[kliknij tutaj FEST SHOP]

 

 

włókna polipropylenowe w betonieWłókna polipropylenowe w betonie

Prace nad rozwojem wzmacniania posadzek za pomocą włókien rozwijają się bardzo szybko. Zbrojenie przeciwskurczowe wykonywane za pomocą siatek (tzw. zbrojenie górą)  w posadzkach betonowych coraz częściej jest zastępowane przez włókna syntetyczne np. z polipropylenu.

Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę, że włókna polipropylenowe, nie są zamiennikiem stali zbrojeniowej, która ma za zadanie przenosić obciążenia w posadzkach (np. poruszających się po niej samochodów lub wózków widłowych). Włókna polipropylenowe mają za zadanie ograniczyć skurcz, przede wszystkim w pierwszej fazie wiązania betonu, wtedy, gdy beton jest jeszcze słaby i nie jest w stanie sam przeciwstawić się siłą powodującym zmianę jego objętości.
Włókna polipropylenowe bardzo często występują razem z siatkami zbrojeniowymi, które przenoszą wspomniane wcześniej obciążenia lub razem z włóknami stalowymi.

Włókna polipropylenowe występują w różnych długościach. To właśnie ich długość determinuje ilość, jaką należy dodać do mieszanki betonowej. Zazwyczaj należy domieszać 0,6-1,0 kg włókien polipropylenowych na 1m3 mieszanki betonowej . Bardzo istotne jest, by włókna były dobrze i równomiernie rozprowadzone w całym betonie. Nie można dopuścić do sytuacji, że stworzą się „kępy” betonu bez włókien lub z ich bardzo małą ilością.

Wykonując posadzki betonowe ze zbrojeniem rozproszonym mamy do czynienia ze zmniejszeniem urabialności mieszanki. Dlatego należy stosować specjalistyczne środki zwilżające (plastyfikatory), które poprawią konsystencje betonu i ułatwią pracę.

Fibrobeton – nowe właściwości

Wraz z ograniczeniem pęknięć poprzez zastosowanie zbrojenia rozproszonego, beton nabiera również innych pozytywnych cech. Zauważalna jest poprawa odporności na uderzenie oraz zwiększa się ogólna wytrzymałość betonu. Podczas wbudowywania mieszanki betonowej nie występuje segregacja kruszywa oraz mocno zostaje ograniczony tzw. bleeding, czyli wyciek mleczka cementowego na wierzch posadzki. Badania również wykazują, że posadzka betonowa ze zbrojeniem rozproszonym posiada wyższą wytrzymałość na mróz oraz poprawia się ognioodporność.

Masz pytania dotyczące stosowanie włókien w posadzkach?

Zapraszamy do kontaktu.

Poznaj również mikrocement FESTFLOOR Life

KONTAKT