Włókna – fibrobeton

 

Niektóre negatywne cechy tradycyjnego betonu  można wyeliminować poprzez zastosowanie rozproszonych włókien w mieszance betonowej. Włókna te po wymieszaniu a następnie po związaniu betonu tworzą kompozyt tzw. fibrobeton, którego wytrzymałość na rozciąganie oraz odporność na zmęczenie jest wyższa niż w przypadku tradycyjnego betonu.

Z jednej strony w fibrobetonie beton zapewnia odpowiednią wytrzymałość na ściskanie, sztywność oraz zapewnia ochronę włókien przed korozją, a z drugiej strony, same włókna zapewniają wytrzymałość na rozciąganie oraz zmniejszają skurcz, który powoduje pęknięcia w betonie.

PRZECZYTAJ TAKŻE: włókna polipropylenowe czy siatka

 

Rodzaje włókien

Ze względu na zastosowanie i właściwości możemy włókna podzielić na trzy grupy: włókna polipropylenowe, włókna stalowe, włókna z tworzywa sztucznego.

 

Włókna polipropylenowe

Najbardziej efektywne włókna polipropylenowe MikroFEST dostępne w naszym sklepie

Najmniejsze i najlżejsze z całej grupy to właśnie włókna polipropylenowe. Najczęściej dodaje się je w ilości 0,6 kg/1mmieszanki betonowej. Ich rozproszony kształt wzmacnia strukturę betonu we wszystkich kierunkach. Ich głównym zadaniem jest ograniczenie skurczu betonu, szczególnie podczas jego pierwszej fazy wiązania. Pęknięcia skurczowe są małe, nieregularne i pojawiają się najczęściej w ciągu 24h od ułożenia mieszanki betonowej. Pęknięcia te powstają wskutek skurczu plastycznego lub powstałego poprzez wysychanie betonu.

Dozowanie włókien jest bardzo proste, gdyż produkt jest dostarczany w workach o odważonej ilości. Należy po prostu wsypać do mieszanki worek z włóknami i wymieszać.

 

 

 

Włókna stalowewlokna-stalowe fibrobeton

Są to ciągle najczęściej stosowane włókna wśród tych, które dodajemy do betonu. Ich głównym zadaniem jest zwiększenie wytrzymałości na rozciąganie i zmęczenie, a także na uderzenie w stwardniałym betonie. Stosując włókna stalowe, niejednokrotnie możemy nimi zastąpić tradycyjne zbrojenie, co z kolei pozwala zaoszczędzić czas potrzebny na przygotowanie takiego zbrojenia. Najczęściej dozuje się je w ilości od 15 kg/m3 do 40 kg/m3 mieszanki betonowej. Włókna stalowe również ograniczają skurcz w betonie, jednakże stosując dolne wartości dozowania (15 kg/m3) zaleca się również dodanie włókien polipropylenowych do mieszanki betonowej w celu ograniczenia pęknięć na powierzchni betonu.

Włókna stalowe możemy sklasyfikować również ze względu na ich kształt i długość. Tak oto spotykane są włókna proste, faliste, wygięte w kształt litery (przypominające literę C lub Z).

PRZECZYTAJ TAKŻE: Włókna stalowe do zbrojenia betonu

 

Makrowłókna z tworzywa sztucznego

Stanowią bezpośrednią konkurencję dla włókien stalowych. Charakteryzują się przede wszystkim wyższą wytrzymałością na rozciąganie, mniejszym dozowaniem do mieszanki betonowej oraz tym, że nie korodują.

Aktualnie włókna te produkuje się z różnego rodzaju polimerów m.in:

Poliakrylanitu, poliamidów, poliestrów, polietylenu włókna szklanego, włókna węglowego i innych materiałów.

 

Dozowanie włókien

Dodawanie włókien ma istotny wpływ na zachowanie się mieszanki betonowej. Włókna mogą spowodować zmniejszoną urabialność mieszanki betonowej, dlatego całą mieszankę należy zaprojektować tak, by mogła zostać swobodnie ułożona w docelowym miejscu. Ze względu na różny kształt i smukłość włókien mogą one powodować powstawanie tzw. „jeży” w mieszance betonowej. Są to włókna zaplątane miedzy sobą. By ich uniknąć należy wolniej dodawać włókna do betonu i dłużej je mieszać. Efekt ten jest tym większy, im więcej włókien znajdzie się w betonie. Po dodaniu powyżej 4% masy włókien do mieszanki betonowej,  można stwierdzić, że mieszanki te są już nieurabiane i wbudowanie ich jest bardzo trudne.

 

Podsumowując, stosowanie włókien ma szereg zalet, których nie ma tradycyjne zbrojenie. Biuro FESTFLOOR dostarczy Państwu projekt posadzki w technologii fibrobetonów z uwzględnieniem ilości i rodzaju zbrojenia rozproszonego. Zastosujemy taki rodzaj i ilość włókien, by Państwa posadzka była trwała i służyła przez wiele lat.

Zapraszamy do kontaktu.