Włókna stalowe do zbrojenia betonuwłókna stalowe do betonu

 

Zbrojenia posadzki przemysłowej przy pomocy włókien stalowych całkowicie zmienia konstrukcję płyty posadzkowej oraz sposób jej przygotowania i realizacji. Przede wszystkim poprawiają wytrzymałość na rozciąganie i zginanie betonu.

Ilość włókien stalowych dodawanych do mieszanki betonowej wyraża się jako procent ilości włókien w całkowitej masie fibrobetonu (mieszanki betonowej z włóknami). Wartość ta nie przekracza 3%. Najczęściej dodaje się włókna stalowe w ilości 0,3% – 2,5 % w stosunku do całej masy. Dodając więcej włókien stalowych do betonu, stworzymy kompozyt, który nie będzie urabialny i bardzo trudno będzie wbudować go w przeznaczone miejsce.

 


gruszka z betonem posadzkowym

Mieszanie betonu posadzkowego

Najczęściej włókna stalowe wsypuje się na podajnik taśmowy w wytwórni betonu towarowego. Wędrują one wraz z piaskiem i kruszywem do mieszalnika, gdzie są równomiernie rozprowadzone w całej objętości. Rzadziej spotykaną metodą jest wsypanie ich bezpośrednio do betonowozu, który ma już w sobie mieszankę na beton posadzkowy. Po wsypaniu włókien do gruszki należy wymieszać je, ustawiając wysokie obroty. Przyjmuje się, że czas mieszania powinien wynosić minimum 1 min. na 1m3 mieszanki.

 

 

 

Zalety stosowanie włókien stalowych w posadzkach

Najważniejszą zaletą stosowania włókien stalowych w posadzkach jest możliwość wyeliminowania części lub całości tradycyjnego zbrojenia stalowego w postaci prętów i siatek, co przekłada się na oszczędność przy pracach związanych z przygotowaniem zbrojenia.

Włókna stalowe zwiększają wytrzymałość konstrukcji posadzki, a dzięki równomiernemu rozprowadzeniu mamy pewność, że fibrobeton w każdym miejscu będzie posiadał te same właściwości trwałościowe.pręty stalowe

Oprócz tych właściwości możemy również zaobserwować inne zalety:

  • poprawa odporności na uderzenie
  • zmniejszenie odpryskiwania betonu
  • zwiększenie odporności na ścieranie
  • zmniejszenie szerokości rys
  • zwiększenie udarności
  • poprawa odporności na wybuchowe odspajanie betonu podczas pożaru
  • poprawa odporności na zamarzanie i odmarzanie

FAQ Czy włókna stalowe mogą zastąpić włókna polipropylenowe?

I tak i nie. Zadaniem włókien polipropylenowych jest tylko ograniczenie skurczu pojawiającego się zaraz po ułożeniu mieszanki betonowej.  Włókna stalowe również ograniczają skurcz betonu. Jednakże ilościowo włókien stalowych jest w mieszance betonowej mniej niż włókien polipropylenowych i przez to są rzadziej rozmieszczone. By skutecznie ograniczyć skurcz betonu, włókna stalowe muszą być rozmieszczone bardzo gęsto.

Można przyjąć, że przy ilości 20-25 kg włókien na 1m3 betonu, włókna stalowe skutecznie ograniczają skurcz w betonie. Przy mniejszych ilościach zaleca się połączenie włókien stalowych z włóknami polipropylenowymi.

Ile dokładnie dodać włókien stalowych i jakiego użyć betonu posadzkowego? Skontaktuj się z nami w celu dobrania technologii wykonania posadzki.