Posadzki przemysłowe

 

Posadzki przemysłowe

Budowanie dobrych posadzek betonowych wymaga ścisłej komunikacji i współpracy między głównymi podmiotami: projektantem, wykonawcą i producentem betonu posadzkowego. Zachowując komunikacją powinniśmy uwzględniać dwa podstawowe priorytety: jakość wykonania oraz komfort użytkowania posadzki betonowej.

Jednym z podstawowych problemów, które zwykle powstają podczas planowania posadzki przemysłowej, jest to, co rozumie się przez dobrą posadzkę przemysłową.

Odpowiedź na te pytania zależy od różnych parametrów, ale ogólnie możemy przyjąć, że dobra posadzka przemysłowa – betonowa jest wynikiem rozsądnego planowania, projektowania, doboru odpowiednich warstw materiału. Jej projekt zawiera pełną specyfikację, prace są właściwie kontrolowane na każdym etapie, a każdy  każdy uczestnik wykonywania takiej posadzki ma określone zadania.

 

Dobra posadzka betonowa

Podczas wykonywania dobrej posadzki betonowej projektant, wykonawca i inwestor muszą uwzględnić następujące kwestie:

 • Przeznaczenie posadzki przemysłowej
 • Wielkość przewidywanych obciążeń (np. od regałów i wózków widłowych)
 • Rodzaj wykończenia (np. utwardzenie betonowe, żywica epoksydowa lub poliuretanowe)
 • Rodzaj zbrojenia (fibrobeton) i wielkość otuliny
 • Równość posadzki

Obecnie posadzki betonowe wykonuje się wykorzystując najnowszą wiedzę i umiejętności współczesnej inżynierii, dlatego projekt techniczny zawsze powinien być pierwszą, najważniejszą częścią całej inwestycji.

Zazwyczaj posadzki przemysłowe o wysokich parametrach użytkowych wymagane są w zakładach produkcyjnych, magazynach, centrach logistycznych i innych miejscach o dużym natężeniu ruchu pojazdów.

Dla wykonawcy niezwykle ważna jest jakość betonu posadzkowego, który spełni wszystkie właściwości w stanie plastycznym oraz po utwardzeniu. Niezmiernie istotne jest także doświadczenie wykonawcy, który potrafi ocenić właściwy moment aplikacji utwardzenia powierzchniowego, tak by zostało ono wbudowane trwale i uzyskało pełnię swoich docelowych właściwości.

 

Wymagania mieszanki na beton posadzkowy

Mieszanka betonowa na dobrą posadzkę powinna charakteryzować się następującymi właściwościami:Beton posadzkowy

 • klasa betonu min. C20/25 (B25)
 • stosunek wody do cementu (w/c) < 0,5
 • punkt piaskowy mieszanki betonowej około 35%
 • cement CEM II/A-S, CEM II/B-S lub CEM III/A
 • bez dodatków popiołu lotnego

Ostateczna jakość wykonania posadzki betonowej jest przede wszystkim związana z  jakością betonu oraz doświadczeniem i rodzajem sprzętu firmy wykonawczej.

Podczas wykonywania bardzo ważne jest:

 • Prawidłowe i równomierne zagęszczenie betonu posadzkowego
 • Wsypanie odpowiedniej ilości utwardzenia powierzchniowego (DST)
 • Wykończenie (zatarcie) powierzchni posadzki betonowej. Jest to proces który wymaga odpowiedniej ilości sprzętu oraz doświadczenia i sprawności ekip wykonawczych. Jest to niezwykle istotne ponieważ po rozpoczęciu mieszania składników betonu, mamy ograniczony czas na całkowite zatarcie powierzchni, zanim beton zwiąże.

Ogólnie rzecz ujmując, proces zacierania polega na „jeżdżeniu” po betonie maszynami z kręcącymi się łopatkami, które „wciskają” utwardzenie powierzchniowe w wierzchnią warstwę struktury betonu. Dzięki temu wierzch posadzki jest szczelny, posiada wysokie parametry odporności na ścieranie, a całość posadzki jest równa i zagęszczona. Stosując różne utwardzenia, możemy dobierać kolor oraz otrzymywać różne parametry techniczne posadzki.