Posadzki przemysłowe – warstwy

Posadzki przemysłowe na gruncie to jedne z najtrudniejszych elementów konstrukcji obiektu. By wykonać go prawidłowo, należy dbać o najwyższy poziom komunikacji pomiędzy wszystkimi ogniwami biorących udział w realizacji posadzki: inwestorem, projektantem i ekipą wykonawczą.

Posadzka przemysłowa może zostać wykonana bezpośrednio na gruncie, lub może zostać „dobudowana” do istniejącej płyty nośnej budynku. Podczas realizacji posadzki przemysłowej na gruncie z miejsca realizacji usuwa się warstwy ziemi, które nie są odpowiednim podłożem pod konstrukcje betonowe, tj: humus, torfy i inne luźne elementy gruntu. Zastępuje się je warstwami gruzu, tłucznia i piasku, pamiętając o tym, by każdą warstwę odpowiednio zagęścić.  Już na tym etapie należy zadbać, by przygotowana powierzchnia była odpowiednio równa. Grubość tak przygotowanej warstwy gruntu wynosi zazwyczaj od 20 cm do 100 cm. Przy realizacji podkładu, należy również zwrócić uwagę na poziom wód gruntowych i cieków wodnych. Przed przystąpieniem do dalszych etapów,  powinny być uregulowane.

Podbudowa 

Podbudowa z tak zwanego chudego betonu ma na celu przede wszystkim zabezpieczyć przed mieszaniem się następnej warstwy – posadzki z podłożem gruntowym. W Polsce najczęściej do tego typu warstwy wykorzystuje się beton klasy C8/10.

Zbrojenie posadzki przemysłowej

Posadzka przemysłowa zbrojona prętami

To najbardziej tradycyjna metoda zbrojenia posadzek i w tym momencie w większości przypadków również najdroższa. Podczas przygotowywania zbrojenia, pręty są między sobą przywiązane lub przyspawane. W przypadku posadzek przemysłowych stosuje się dwa rodzaje zbrojenia: górą i dołem. Zbrojenie dołem układa się na dystansach z tworzywa sztucznego, natomiast zbrojenie górą przytrzymuje się za pomocą prętów stalowych.

Zbrojenie rozproszone – fibrobeton

Jest to nowsza metoda zbrojenia posadzek przemysłowych. Zamiast tradycyjnego zbrojenia za pomocą prętów stalowych, do betonu dodaje się krótkie pręciki (włókna), które po wymieszaniu z betonem, dają kompozyt, który równomiernie przenosi siły w posadzce przemysłowej. Dzięki tej metodzie można znacząco zaoszczędzić na wszystkich pracach zbrojarskich. Stosując fibrobeton nadajemy posadzce przemysłowej dużo innych cech.

Przeczytaj więcej o fibrobetonie

Rozwiązanie hybrydowe

W niektórych przypadkach, gdy projektowane obciążenia na posadzce są bardzo duże, stosuje się rozwiązanie hybrydowe, czyli połączenie tradycyjnego zbrojenia za pomocą prętów oraz siatek, ze brojeniem rozproszony, W takich przypadkach rezygnuje się ze zbrojenia górą, a zostawia się jedynie zbrojenie dołem. Dzięki takiemu połączeniu posadzka przemysłowa będzie w stanie przenieść bardzo duże siły bez obawy o jej uszkodzenie, czy też zarysowanie.

Beton posadzkowy

Niezależnie od zastosowanego rodzaju zbrojenia, większą część posadzki przemysłowej stanowi beton. Jest to najważniejszy składnik całej konstrukcji, dlatego też i on musi spełniać określone warunki.

  • Klasa betonu od C20/25 (B25) do C30/37
  • w/c<0,5
  • Cement użyty do mieszanki betonowej powinien charakteryzować się niskim skurczem. Najlepsze cementy to CEM III/A oraz CEM II/A-S i CEM II/B-S
  • Punkt piaskowy mieszanki betonowej: 35%-40%
  • Kategorycznie nie powinno stosować się dodatku w postaci popiołu lotnego

Wykończenie posadzki przemysłowej

Kluczowym elementem posadzki przemysłowej jest jej wierzchnia warstwa. Jest on szczególnie narażona na rożnego rodzaju oddziaływania. Będzie narażona na wysokie ścieranie, różnego rodzaju substancje chemiczne, oraz wysokie i niskie temperatury (np. w hutach i chłodniach).

W większości tych przypadków sprawdzi się utwardzenie powierzchniowe posadzki betonowej (DST). Więcej o nim można przeczytać tutaj. Jeśli warunki na hali lub magazynie są bardzo wymagające, pomocnym rozwiązaniem może okazać się posadzka epoksydowa lub poliuretanowa. Niezależnie od przeznaczenia, posadzki przemysłowe stanowią odpowiednią bazę pod wszelkiego rodzaju wykończenie.

Zapraszamy do kontaktu

[btn linkbox=”url:http%3A%2F%2Fwww.festfloor.pl%2Fkontakt%2F|title:KONTAKT||”]