Bezpieczeństwo podczas pracy z żywicą epoksydową poliuretanową i utwardzaczami

 

BHP przy pracy z żywicą

Podczas pracy ze środkami chemicznymi przy realizacji posadzek epoksydowych i poliuretanowych bardzo ważne jest, by wiedzieć, jaki mają wpływ na nasz organizm oraz jak zareagować, gdy dojdzie do sytuacji zagrażających naszemu zdrowiu i życiu.

Żywice epoksydowe są stosowane w przemyśle od połowy XX wieku. Jest to stosunkowo długi czas, który pozwolił zebrać doświadczenie przy pracy z żywicą i poznać jej właściwości. Żywice epoksydowe oraz utwardzacze to złożone związki chemiczne wymagające zachowania należytych środków ostrożności, gdyż mogą mieć szkodliwy wpływ na zdrowie.

 

Jakie niebezpieczeństwa istnieją podczas pracy z żywicą epoksydową?

Żywica epoksydowa może wnikać do organizmu człowieka na trzy różne sposoby:

  • Doustnie,
  • Przez skórę,
  • Przez drogi oddechowe (wdychanie oparów).

Utwardzacze żywic epoksydowych zazwyczaj mają ostry zapach i mogą powodować podrażnienia dróg oddechowych. Kontakt ze skórą natomiast może powodować podrażnienia, alergie, a w niektórych przypadkach oparzenia. Natomiast wskutek wdychania oparów może dość do uszkodzenia dróg oddechowych i innych organów. Mogą występować zawroty głowy i nudności.

 

Jakie zagrożenia dla środowiska może spowodować żywica epoksydowa?

Nieutwardzone żywice epoksydowe i utwardzacze do nich są toksyczne lub szkodliwe dla organizmów wodnych i mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Dlatego należy pamiętać, aby nie wyrzucać nieutwardzonych komponentów do odpadów domowych. Nieutwardzona żywica powinna być złożona jako odpad niebezpieczny we właściwym punkcie odbioru takich odpadów.

 

Higiena Pracy

Czystość w miejscu pracy ma duże znaczenie. Aby ją zapewnić większość produktów do realizacji posadzek przemysłowych i dekoracyjnych z żywic epoksydowych jest pakowana w zestawy odpowiednio odważone i gotowe do użycia. Wystarczy wlać cały utwardzacz do żywicy i wymieszać oba komponenty.

Wentylacja w miejscu pracy powinna być tak dobra jak to tylko możliwe. Używaj narzędzi specjalnie przeznaczonych do żywicy epoksydowej, utrzymuj je w czystości i nie pożyczaj innym osobom niż te, które są zatrudnione do pracy z żywicą. Nie zostawiaj pustych otwartych puszek. Utylizuj je natychmiast. Nie dotykaj klamek w rękawicach, w których pracowałeś przy żywicy.

 

Odzież

Ręce twarz i oczy to najbardziej narażone miejsca. Te części ciała muszą być szczególnie chronione przed kontaktem z materiałami epoksydowymi. Wybór odpowiedniej odzieży roboczej należy zrobić rozważnie – tak by chroniła nasze ciało i odpowiednio długo nam służyła.

Rękawice są dostępne w wielu rodzajach. Wszystkie rękawice jednorazowego użytku wykonane są różnego rodzaju gum, które odpowiednio chronią przed kontaktem z żywicą epoksydową. Pamiętaj, by zmieniać je natychmiast po ewentualnym uszkodzeniu.

By ochronić twarz przed rozpryskiwaniem się żywicy epoksydowej należy stosować maski i okulary lub gogle ochronne. Podczas szlifowania stwardniałej żywicy należy stosować maski z filtrem przeciwpyłowym i dodatkowo intensywnie wietrzyć pomieszczenie.

Buty powinny posiadać antypoślizgową podeszwę oraz powinny sięgać powyżej kostki. Dobrze jest, gdy buty mają wzmacniane noski, co pozwoli uniknąć urazów podczas uderzeń lub upadku narzędzi na stopę. Podczas pracy z świeżo rozlaną żywicą stosuj specjalne nakładki (kolce) na buty, by swobodnie przemieszczać się po świeżej posadzce.

Co ważne, zanieczyszczone i zniszczone ubrania robocze powinny być natychmiast zmienione.

 

Higiena osobista

Pamiętaj by dokładnie myć ręce przed jedzeniem, wizytą w toalecie i paleniem tytoniu. Używaj mydła lub pasty BHP.

Różnego rodzaju rozpuszczalniki nie powinny być wykorzystywane do mycia rąk.

Po umyciu stosuj kremy nawilżające.

Nie jedz i nie pal w miejscu pracy. Pomyśl również o innych osobach. Nie przebywaj w ubraniu roboczym w miejscach, w których inne osoby spożywają posiłki.

 

Transport i magazynowanie

Żywice epoksydowe należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu w celu uniknięcia zanieczyszczenia urządzeń transportowych i magazynowych. Produkty oznaczone symbolem zagrożeń chemicznych oraz niebezpieczeństw dla środowiska muszą być pakowane w taki sposób, by spełniły wymagania dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych.

 

Środki zaradcze w razie wypadków

W przypadku kontaktu z oczami należy przemyć je pod bieżącą wodą przez minimum 15 minut, a następnie skonsultować się z lekarzem.

Podrażnioną skórę należy przemyć zimną wodą. Jeśli czujesz się źle, wyjdź na świeże powietrze. Jeśli objawy nie ustępują, zasięgnij porady lekarza.