Hydroizolacje – Podłoża pod powłoki wodochronne

Powłoki wodochronne – zastosowanie

Głównym zastosowaniem dla powłok wodochronnych jest izolacja przed wodą i wilgocią. Budynek bowiem narażony jest na dwuczynnikowe działanie negatywne wody po pierwsze z zewnątrz i nad powierzchnią. Mowa tutaj o wszystkim co „wystaje” ponad podpiwniczenie tj. ściany działowe budynku. Te są narażone na czynniki atmosferyczne, które niosą wodę w różnej postaci np. deszcz czy śnieg. po drugie, budynek narażony jest na negatywne działanie wód gruntowych, które oddziałują na budynek „od spodu” tj. pod podpiwniczeniem i mogą wpływać na wilgoć w piwnicy czy garażu. Budownictwo dostarcza wielu możliwości zabezpieczenie budynku przed negatywnymi skutkami wody w każdej postaci.

Dlaczego stosowanie powłok jest ważne?

Nie jest specjalnie trudno domyślić się jaki wpływ na budynek może mieć działanie wody. Warto jednak dopowiedzieć w tym miejscu, że skutki złego zabezpieczenia podłoża pod powłoki wodochronne to nie tylko wszechobecna pleśń i grzyb, ale również niszczenie zewnętrzne budynku. W skrajnych przypadkach może to stwarzać sytuację zagrażającą życiu lub prowadzącą do takiego stanu.

Podłoża pod powłoki wodochronne powinny być zatem odpowiednio przygotowane by właściwie zabezpieczyć budynek. Ważne jest tutaj wiele aspektów, na które należy zwrócić uwagę. Po pierwsze należy dokonać hydroizolacji ścian szczelinowych, fundamentów jak i stropów budynku, a na to z kolei ma szczególny wpływ rodzaj budulca z jakiego korzystano w procesie budowy. Po drugie odpowiedni specjalista powinien ocenić parametry wytrzymałościowe takiego budulca. Specjalistą tym jest projektant, a dokonuje tej oceny na podstawie właściwych obliczeń i odpowiedniej analizy zebranych materiałów.

Wytyczne Instytutu Techniki Budowlanej (ITB) pod hydroizolację fundamentów

Zgodnie z wytycznymi ITB podłoże pod izolację części podziemnych budynków (tj. fundamenty) powinien stanowić albo beton albo mur z cegły (klinkierowej, ceramicznej pełnej) i bloczków betonowych.

Co do stosowania betonu jako podłoża pod powłokę wodochronną fundamentów najistotniejsza jest klasyfikacja betonu zgodnie z eurokodami. Zgodnie z ITB oraz normami PN-EN 206-1:2003 jako podłoże można wykorzytać beton klasy B 5,7,10,20 a także C16/20. Niemniej jednak na to jakiej klasy beton zastosować ma wpływ przede wszystkim hydroizolacja jaką będzie się stosować, a to z kolei, jak już wspomniano, określa projektant na drodze dokonania właściwych obliczeń.

Klasyfikacja podłoża ze względu na stosowaną hydroizolację

  • lepik asfaltowy

Podłożem pod izolację przeciwwilgociową z lepiku asfaltowego może być m.in.: beton lub żelbet spełniający wyżej wspomnianą normę PN-EN 206-1:2003 traktującą o klasach betonu z uwzględnieniem polskiej normy odnośnie mieszanek betonowych PN-B 06265:2004. Innym podłożem pod hydroizolacje lepikiem asfaltowym może być również: mur z cegły, bloczków betonowych, żużlobetonowych (mur drobnowymiarowy), mur z ograniczeniami (kamienny lub mieszany), a także tynk tradycyjny cementowy spełniający właściwa normę PN-EN odnośnie klas tynków (wymienia się klasę II, III i IV jako możliwą do stosowania np. na ścianach piwnic)

  • roztwór i emulsja asfaltowa

Tutaj podłożem może być beton lub żelbet zgodnie z wyżej wymienionymi normami lub tynk z uwzględnieniem klasyfikacji zgodnie z eurokodem PN-EN 998-1:2010.

  • zaprawy uszczelniające
    • elastyczny szlam – prócz wyżej wymienionych można jeszcze zastosować cokół cementowo-wapienny zgodny z wytycznymi „Richtlinie für die fachgerechte Planung…”
    • krystaliczna zaprawa – może być stosowana wyłącznie na podłożu betonowym (niektórzy dopuszczają również tynk/jastrych niemniej nie jest to zalecane)
  • rolowane materiały bitumiczne

Można stosować mur z elementów drobnowymiarowych (cegła – ceramiczna, piaskowo-wapienna), beton komórkowy, pustaki, bloczki, beton, żelbet zgodny z normami PN-EN 206-1:2006 lub tynk tradycyjny klasyfikowany do II, III lub IV kategorii

  • rolowane materiały z tworzyw sztucznych

W przypadku stosowania hydroizolacji z rolowanych materiałów z tworzyw sztucznych można stosować podłoże tożsame jak w przypadku materiałów bitumicznych

  • izolacja bentonitowa

Prócz wyżej wymienionych można stosować również szalunki.